Annemarie Ruitenburg

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in meerdere logopediepraktijken. Vanaf januari 2015 is zij de eigenaresse van Logopedie Nesselande. Annemarie werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar
 • Stotteren op de basisschool
 • Metaphon articulatietherapie
 • Psychogene stemtherapie
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Complete Vocal Technique
 • Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen
 • PROMPT: een tactiel-kinestetische benadering bij articulatiestoornissen
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • OMFT: oromyofunctionele therapie
 • Eerste hulp bij ademproblemen
 • Long-Covid webinars
 • Meerdere symposia, congressen en workshops t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisverbreding 

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.