Duur en frequentie

Duur en frequentie

Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten, waarvan 5 minuten administratietijd. Doorgaans vindt behandeling eenmaal per week plaats, afhankelijk van de problematiek. Het tijdstip van behandelen wordt in overleg met u vastgesteld.