Evaluatie

Evaluatie

Evaluatie vindt na iedere behandelsessie mondeling plaats en de doelen worden zonodig bijgesteld. Na iedere drie maanden worden de doelen geëvalueerd en afhankelijk van de klacht heronderzoek uitgevoerd. Indien nodig worden nieuwe doelen opgesteld.