Intakegesprek

Intakegesprek

Bij het intakegesprek worden uw persoonsgegevens, of die van uw zoon/dochter, verzameld en vragen gesteld over uw klacht. Op deze manier inventariseren wij welke zaken een rol spelen bij uw klacht en kunnen de juiste onderzoeken gekozen worden. Ook wordt u gevraagd toestemming te geven voor informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, of de leerkracht van uw zoon/dochter. Dit kan nodig zijn om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw gezondheidssituatie of op de prestaties van uw zoon/dochter op school. Ook wordt het belang van een actieve rol van u als cliënt of als ouders bij de behandeling besproken, om de doelen te kunnen behalen.