Katinka van Kasteel

Katinka van Kasteel

Katinka is afgestudeerd in 2020. Tijdens de opleiding heeft ze ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, waarbij ze kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld voor taal-en spraakstoornissen. Na het afstuderen is ze gaan werken bij een medisch kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op meerdere locaties behandelt ze jonge kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of autisme. Ze behandelt de kinderen zowel individueel als in groepsverband en in samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gedragsdeskundigen. Daarnaast heeft ze ervaring in het begeleiden van cliënten met behoefte aan ondersteunde communicatie zoals gebaren, pictogrammen, foto’s of met een spraakcomputer of app. Katinka volgt de cursus PRT (Pivotal Response Treatment). Dit is een gedragskundige behandeling gericht op motivatie en communicatie bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Zij wordt opgeleid tot level 2.

Katinka is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.