Klachten

Klachten

In het geval van klachten over de logopedische behandeling, bespreek dit met uw behandelend logopedist. Meer informatie vindt u hier.