Logopedisten

Ons team bestaat uit de volgende logopedisten:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de volwassenrevalidatie, schoollogopedie en een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 2015 is zij de eigenaresse van Logopedie Nesselande. Annemarie werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar
 • Masterclass Meertaligheid
 • Taaldiagnostiek met de Schlichting testen bij meertalige kinderen
 • Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen
 • Metaphon articulatietherapie
 • Workshop PROMPT
 • PROMPT
 • OMFT: oromyofunctionele therapie (therapie bij afwijkend mondgedrag)
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Complete Vocal Technique
 • Psychogene stemtherapie
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Eerste hulp bij ademproblemen
 • Post-Covidsyndroom webinars
 • Meer dan larynxmanipulatie (niet uitvoerend)
 • Zangtechnieken in de logopedie
 • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Flesweigeren bij baby’s
 • Congressen rond Eet- en drinkproblemen
 • Stotteren op de basisschool
 • Verdiepingscursus Stotteren op de basisschool
 • Verscheidene symposia, congressen en workshops t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisverbreding

Annemarie is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring waarin o.a. casuïstiek en recente ontwikkelingen aan bod komen.

Vicky Stubbe

Begin 2016 is Vicky afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Ze was werkzaam in vrijgevestigde praktijken en scholen in Rotterdam, Schoonhoven en Bergambacht. Hier deed ze veel ervaring op met de behandeling van stemklachten en globusklachten, onder andere door Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL). Ook behandelt zij taal- en spraakproblematiek, neurologische stoornissen zoals afasie, dysartrie, slikstoornissen bij volwassenen, verminderde auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten. Vicky heeft de afgelopen jaren nascholingen gevolgd op de volgende logopedische gebieden:

 • Afwijkende mondgewoonten, OroMyoFunctionele Therapie
 • Hodson en Paden (articulatietherapie)
 • Manuele larynx facilitatie A en B
 • Afasie
 • Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen)
 • Taping binnen de logopedie

Vicky staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.

Djinnie Peeks-Van Nierop

In 1996 is Djinnie afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Ze heeft ervaring opgedaan in vrijgevestigde praktijken, scholen en in het speciaal onderwijs (cluster 2) in Rotterdam e.o. en in Nieuwerkerk aan den IJssel.  Djinnie werkt veel met kinderen met TOS, spraak/taal problematiek, OMFT  en  kinderen met lees- en spellingsproblemen.

Djinnie heeft de afgelopen jaren nascholingen gevolgd op de volgende logopedische gebieden:

 • TOS en leren lezen
 • Fonologie : onderzoek en behandeling
 • Met Woorden in de weer
 • Aan de slag met woordenschat
 • Dyslexie: praktisch van A tot Z
 • Dyslexie: Herkenning, Onderzoek en Behandeling
 • Logopedie en Tandheelkunde (OMFT)

Djinnie staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.