Logopedisten

Bij Logopedie Nesselande zijn de volgende logopedisten werkzaam:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 2015 is zij de eigenaresse van Logopedie Nesselande. Annemarie werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar
 • Stotteren op de basisschool
 • Metaphon articulatietherapie
 • Psychogene stemtherapie
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Complete Vocal Technique
 • Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen
 • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Lees- en spellingsproblemen
 • OMFT: oromyofunctionele therapie
 • Eerste hulp bij ademproblemen
 • Long-Covid webinars
 • Flesweigeren
 • Stotteren op de basisschool
 • Meerdere symposia, congressen en workshops t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisverbreding

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.

Rowena Vink

Rowena is afgestudeerd in 2020. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk waarbij ze voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld. Deze kinderen kwamen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Rowena heeft ervaring met het behandelen van kinderen met autisme en leerstoornissen. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in het ziekenhuis met jonge cliënten (o.a. prematuren en dysmaturen met slikproblemen) en volwassenen met o.a. neurologische aandoeningen en stemklachten. Tijdens haar opleiding heeft ze de Minor Meertaligheid gevolgd en leerde ze cliënten begeleiden met een meertalige achtergrond. Ze vindt het leuk om een brede doelgroep aan cliënten te behandelen met verschillende logopedische problematiek. Rowena heeft zich gespecialiseerd in OMFT: Oromoyofunctionele therapie. Zij begeleidt kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of afwijkende gebitsstand als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de spieren in en om de mond. Voor meer informatie kijk op:www.omft.info/wat-is-omft. Rowena volgde de nascholing Communicatieve Taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar. Zij heeft zich meer verdiept in de verschillende mogelijkheden van behandeling van jonge kinderen met een achterblijvende taalontwikkeling. Daarnaast heeft zij zich verder geschoold in de behandeling van mensen met afasie.

Rowena staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Katinka van Kasteel

Katinka heeft bij ons gewerkt tot maart 2022.