Logopedisten

Annemarie Margo

Bij Logopedie Nesselande zijn de volgende logopedisten werkzaam:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in de Annemarieeerstelijns logopediepraktijk. Bij Logopedie Nesselande werkt zij met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd, onder andere ‘Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar’, ‘Stotteren op de basisschool’, ‘Metaphon’ articulatietherapie, ‘Psychogene stemtherapie’, ‘Stemtherapie bij kinderen’,  ‘Complete vocal technique’, ‘Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen’ en ‘Metataal’. Afgelopen jaar heeft zij de stemcursus ‘Meer dan Larynxmanipulatie’ gevolgd en PROMPT: een tactiel-kinestetische benadering bij articulatieproblemen. Annemarie heeft de specialisatie tot Preverbaal logopedist afgerond: zij verzorgt de preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Annemarie is aanwezig op maandag en vrijdag op de hoofdlocatie aan de Cypruslaan.

Margo Molendijk

Margo is afgestudeerd in 2014. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, op een school voor Margospeciaal basisonderwijs en in een praktijk voor stottertherapie. Margo is allround logopedist en werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Ze heeft specifieke ervaring met de behandeling van stotteren en niet-of nauwelijks sprekende kinderen. Margo is gecertificeerd Hanen-therapeute. Ook heeft Margo de cursus Metaphon gevolgd: de behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen, en Logopedie en tandheelkunde (OMFT). Margo heeft zich verder ontwikkeld in de behandeling van jonge stotterende kinderen volgens het DCM-model. Recent heeft zij de cursus Communicatieve Taaltherapie bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen afgerond, waardoor zij problemen in de beginnende communicatie al vroeg kan begeleiden.

Margo is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Margo is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag op de hoofdlocatie aan de Cypruslaan. Op vrijdag werkt zij op de nevenlocatie aan het Marcel Duchampplein 802.

Arenda Plaisier

Arenda is afgestudeerd in 2017. Ze heeft ervaring opgedaan in een eerstelijns logopediepraktijk, in de gehandicaptenzorg en in het verpleeghuis/revalidatie. Arenda is allround logopedist en bij Logopedie Nesselande werkt zij met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft specifieke ervaring met neurologische stoornissen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, zoals afasie (taalproblemen), dysartrie (spraakproblemen) en dysfagie (slikproblemen). Arenda is eveneens werkzaam in een verpleeghuis met revalidatieafdeling.

Arenda is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Arenda is aanwezig op woensdag en vrijdag op nevenlocatie De Knoop aan de Robert van ’t Hoffstraat.