Logopedisten

Bij Logopedie Nesselande zijn de volgende logopedisten werkzaam:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in meerdere logopediepraktijken. Vanaf januari 2015 is zij de eigenaresse van Logopedie Nesselande. Annemarie werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar
 • Stotteren op de basisschool
 • Metaphon articulatietherapie
 • Psychogene stemtherapie
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Complete Vocal Technique
 • Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen
 • PROMPT: een tactiel-kinestetische benadering bij articulatiestoornissen
 • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Lees- en spellingsproblemen
 • OMFT: oromyofunctionele therapie
 • Eerste hulp bij ademproblemen
 • Long-Covid webinars
 • Meerdere symposia, congressen en workshops t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisverbreding 

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.

Rowena Vink Katinka van Kasteel

Rowena is afgestudeerd in 2020. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk waarbij ze voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld. Deze kinderen kwamen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Rowena heeft ervaring met het behandelen van kinderen met autisme en leerstoornissen. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in het ziekenhuis met jonge cliënten (o.a. prematuren en dysmaturen met slikproblemen) en volwassenen met o.a. neurologische aandoeningen en stemklachten. Tijdens haar opleiding heeft ze de Minor Meertaligheid gevolgd en leerde ze cliënten begeleiden met een meertalige achtergrond. Ze vindt het leuk om een brede doelgroep aan cliënten te behandelen met verschillende logopedische problematiek. Rowena heeft zich gespecialiseerd in OMFT: Oromoyofunctionele therapie. Zij begeleidt kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of afwijkende gebitsstand als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de spieren in en om de mond. Voor meer informatie kijk op: www.omft.info/wat-is-omft.

Rowena staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Katinka van Kasteel

Katinka is afgestudeerd in 2020. Tijdens de opleiding heeft ze ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, waarbij ze kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld voor taal-en spraakstoornissen. Na het afstuderen is ze gaan werken bij een medisch kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op meerdere locaties behandelt ze jonge kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of autisme. Ze behandelt de kinderen zowel individueel als in groepsverband en in samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gedragsdeskundigen. Daarnaast heeft ze ervaring in het begeleiden van cliënten met behoefte aan ondersteunde communicatie zoals gebaren, pictogrammen, foto’s of met een spraakcomputer of app. Katinka volgt de cursus PRT (Pivotal Response Treatment). Dit is een gedragskundige behandeling gericht op motivatie en communicatie bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Zij wordt opgeleid tot level 2.

Katinka is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Margo Schouten-Molendijk

Margo

Margo Schouten werkte van november 2014 t/m juli 2021 als zeer gewaardeerde collega in onze praktijk.