Logopedisten

Bij Logopedie Nesselande zijn de volgende logopedisten werkzaam:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in meerdere logopediepraktijkenAnnemarie. Vanaf januari 2015 is zij de eigenaresse van Logopedie Nesselande. Annemarie werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd:

 • Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar
 • Stotteren op de basisschool
 • Metaphon articulatietherapie
 • Psychogene stemtherapie
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Complete Vocal Technique
 • Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen
 • PROMPT: een tactiel-kinestetische benadering bij articulatiestoornissen
 • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Lees- en spellingsproblemen
 • OMFT: oromyofunctionele therapie
 • Meerdere symposia, congressen en workshops t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisverbreding 

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van de werkgroep 0-2 jarigen en een kwaliteitskring.

Margo Schouten-Molendijk

Margo is afgestudeerd in 2014. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, op een school voor Margospeciaal basisonderwijs en in een praktijk voor stottertherapie. Margo is allround logopedist en werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Ze heeft specifieke ervaring met de behandeling van stotteren en niet-of nauwelijks sprekende kinderen. Ook heeft Margo meerdere nascholingen gevolgd:

 • Hanen-ouderbegeleiding bij niet-nauwelijks sprekende kinderen
 • Metaphon/ de behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen
 • Logopedie en tandheelkunde (OMFT)  
 • Communicatieve Taaltherapie bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen
 • Logopedische begeleiding bij meertalige kinderen
 • Logopedie en Autisme
 • Margo heeft zich verder ontwikkeld in de behandeling van jonge stotterende kinderen volgens het DCM-model.

Margo is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring. 

Rowena Vink

Rowena is afgestudeerd in 2020. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk waarbij ze voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld. Deze kinderen kwamen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Hiermee heeft ze ervaring met het behandelen van kinderen met autisme en leerstoornissen. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in het ziekenhuis met jonge cliënten (o.a. prematuren en dysmaturen met slikproblemen) en volwassenen met o.a. neurologische aandoeningen en stemklachten. Tijdens haar opleiding heeft ze de Minor Meertaligheid gevolgd en kan ze cliënten begeleiden met een meertalige achtergrond. Ze vindt het leuk om een brede doelgroep aan cliënten te behandelen met verschillende logopedische problematiek. Rowena heeft zich gespecialiseerd in OMFT: Oromoyofunctionele therapie. Zij begeleidt kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of afwijkende gebitsstand als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de spieren in en om de mond. Voor meer informatie kijk op: www.omft.info/wat-is-omft.

Rowena staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.