Logopedisten

Annemarie Margo

Bij Logopedie Nesselande zijn de volgende logopedisten werkzaam:

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in de revalidatie, schoollogopedie en in de Annemarieeerstelijns logopediepraktijk. Bij Logopedie Nesselande werkt zij met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Zij heeft meerdere nascholingen gevolgd, onder andere ‘Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar’, ‘Stotteren op de basisschool’, ‘Metaphon’ articulatietherapie, ‘Psychogene stemtherapie’, ‘Stemtherapie bij kinderen’,  ‘Complete vocal technique’, ‘Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen’ en ‘Metataal’. Afgelopen jaar heeft zij de stemcursus ‘Meer dan Larynxmanipulatie’ gevolgd en PROMPT: een tactiel-kinestetische benadering bij articulatieproblemen. Annemarie heeft de specialisatie tot Preverbaal logopedist afgerond: zij verzorgt de preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Annemarie is aanwezig op maandag en vrijdag op de hoofdlocatie aan de Cypruslaan. Op woensdag werkt zij op de nevenlocatie aan de Robert van ’t Hoffstraat.

Margo Molendijk

Margo is afgestudeerd in 2014. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, op een school voor Margospeciaal basisonderwijs en in een praktijk voor stottertherapie. Margo is allround logopedist en werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Ze heeft speciale interesse in de behandeling van stotteren. Margo is gecertificeerd Hanen-therapeute. Het Hanen (spreek uit: ‘Hennen’ ) ouderprogramma is oorspronkelijk ontwikkeld in Canada. Het programma leert ouders van jonge kinderen met een achterstand in de spraak/taalontwikkeling de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communiceren en taal. Ook heeft Margo de cursus Metaphon, behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen, gevolgd en Logopedie en tandheelkunde (OMFT). Recent heeft zij zich verder ontwikkeld in de behandeling van jonge stotterende kinderen volgens het DCM-model.

Margo is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Margo is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag op de hoofdlocatie aan de Cypruslaan. Op vrijdag werkt zij op de nevenlocatie aan het Marcel Duchampplein 802.