Margo Molendijk

Annemarie Margo

Margo Molendijk

Margo is afgestudeerd in 2014. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, op een school voor Margospeciaal basisonderwijs en in een praktijk voor stottertherapie. Margo is allround logopedist en werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Ze heeft specifieke ervaring met de behandeling van stotteren en niet-of nauwelijks sprekende kinderen. Margo is gecertificeerd Hanen-therapeute. Het Hanen (spreek uit: ‘Hennen’ ) ouderprogramma is oorspronkelijk ontwikkeld in Canada. Het programma leert ouders van jonge kinderen met een achterstand in de spraak/taalontwikkeling de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communiceren en taal. Ook heeft Margo de cursus Metaphon, behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen, gevolgd en Logopedie en tandheelkunde (OMFT). Margo heeft zich verder ontwikkeld in de behandeling van jonge stotterende kinderen volgens het DCM-model. Recent heeft zij de cursus Comunicatieve Taaltherapie bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen afgerond.

Margo is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen.

Margo is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag op de hoofdlocatie aan de Cypruslaan. Op vrijdag werkt zij op de nevenlocatie aan het Marcel Duchampplein 802.