Margo Schouten

Annemarie en Margo

Margo Schouten-Molendijk

Margo is afgestudeerd in 2014. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk, op een school voor Margospeciaal basisonderwijs en in een praktijk voor stottertherapie. Margo is allround logopedist en werkt met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek. Ze heeft specifieke ervaring met de behandeling van stotteren en niet-of nauwelijks sprekende kinderen. Ook heeft Margo meerdere nascholingen gevolgd:

  • Hanen-ouderbegeleiding bij niet-nauwelijks sprekende kinderen
  • Metaphon/ de behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen
  • Logopedie en tandheelkunde (OMFT)  
  • Communicatieve Taaltherapie bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen
  • Logopedische begeleiding bij meertalige kinderen
  • Logopedie en Autisme
  • Margo heeft zich verder ontwikkeld in de behandeling van jonge stotterende kinderen volgens het DCM-model.

Margo is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.