Nieuws

Jurre

Arenda heeft de nascholing OMFT gevolgd!

01-06-2018 Arenda volgde de afgelopen dagen de nascholing OMFT. Deze oromyofunctionele therapie is gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Het kan de orthodontische behandeltijd verkorten en terugval (relaps) voorkomen.Meer weten? Kijk eens hier…

Nog meer nieuws!

13-12-2017 Wilt u steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Logopedie Nesselande? Volg ons op facebook! En vindt nog meer nieuws en foto’s…. 

Nieuwe collega!

06-12-2017 Wij hebben een nieuwe collega: Arenda Plaisier! Zij werkt wekelijks op woensdag op nevenlocatie de Knoop. Heel fijn dat je ons team komt versterken, Arenda!

Cursus ‘Communicatieve taaltherapie bij niet-of nauwelijks sprekende kinderen

18-09-2017 Margo volgt de komende weken de cursus ‘CT -I’, over de behandeling van niet- of nauwelijks sprekende kinderen. Zij leert onder andere over het uitbreiden van communicatieve functies, het aanleren van de eerste vijftig tot tweehonderd woorden in combinatie met de vroege fonologische ontwikkeling en het stimuleren om twee- en meerwoorduitingen te gebruiken. Ook leert zij hoe zij de omgeving van het nauwelijks sprekende kind informeert en begeleidt.

Informatie over taalontwikkeling / Posters about developing language!

02-06-2017 Op de site http://www.cplol.eu/ vindt u posters over taalontwikkeling in verschillende talen, zoals Engels, Pools, Turks, Deens, Arabisch, Russisch, etc. Posters about developing language!

Cursus ‘PROMPT’ afgerond 

16-06-2017 Annemarie heeft de cursus ‘PROMPT’ afgerond. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie. Er kunnen verschillende ‘prompts’ gebruikt worden tijdens de behandeling om extra input te geven bij de spraakontwikkeling. 

Cursus ‘Meer dan Larynxmanipulatie’ afgerond 

23-03-2017 Annemarie heeft de cursus ‘Meer dan Larynxmanipulatie’ afgerond. Zij begeleidt volwassenen en kinderen met stemklachten, waarbij zij nu ook gebruik kan maken van manipulatietechnieken in het hals-schoudergebied. Zij werkt daarbij indien nodig samen met de fysiotherapeut. 

Wij wensen u een heel gezond en gelukkig 2017!

02-01-2017 Een nieuw jaar ligt voor ons. Vol van plannen en ontwikkelingen, waarvan we hopen dat ze een positief effect zullen hebben. Nascholingen en nieuwe cursussen staan gepland. En wij, Margo en Annemarie, staan weer met enthousiasme voor u (en uw kind) klaar om de communicatie op het hoogste niveau te krijgen! 

MetaTaal

02-12-2016 Op 7 november jl. volgde Annemarie de nascholing MetaTaal: een nieuw therapieprogramma voor oudere kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Nieuwsgierig? Klik hier!

Preverbale logopedie

02-05-2016 Op 21 april jl. bezocht Annemarie het multidisciplinaire symposium ‘Jonge kinderen en (niet-) eten’. Annemarie begeleidt ook ouders van baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen. Dit is preverbale logopedie, oftewel logopedie voordat het spreken begint. 

Facebook

09-03-2016 Logopedie Nesselande is nu te vinden op facebook!

Een gezond en communicatief 2016!

04-01-2016 Logopedie Nesselande wenst u een gezond en communicatief 2016! Het zwangerschapsverlof van Annemarie zit er op, zij start per 4 januari weer in de praktijk. De waarnemingsperiode van Carolien eindigt hiermee. Zij zal elders haar werk als logopedist voortzetten en wij bedanken haar voor haar inzet!

Logopedie en tandheelkunde

14-12-2015 Begin oktober heeft Margo Molendijk de cursus “Logopedie en tandheelkunde” gevolgd. Bij deze cursus leerde Margo meer over het gebit, de werking van de spieren in het mondgebied en het correct slikken. De methode om problemen te behandelen rond afwijkend mondgedrag wordt Oromyofunctionele therapie, ofwel OMFT, genoemd. OMFT maakt gebruik van objectieve meetinstrumenten en kan de orthodontische behandeltijd verkorten en/of terugval voorkomen. Tandartsen en orthodontisten kunnen cliënten naar een logopedist verwijzen als zij een verkeerde slikbeweging signaleren. De logopedist werkt samen met de tandarts om de verkeerde slikbeweging te corrigeren en de stand van het gebit te verbeteren. Voor meer informatie kijk op: www.omft.info.

Baby geboren!

9-12-2015 Op 28 september is Annemarie haar tweede kindje geboren: Valerie Elena. Alles is goed, Valerie is prachtig! 

Nieuwe collega!

17-8-2015 Vanaf 31 augustus komt Carolien Monsma ons versterken! Zij vervangt, samen met Margo Molendijk, Annemarie Ruitenburg gedurende haar zwangerschapsverlof. Voor meer informatie over Carolien: zie Logopedisten.

Artikel in de Nesselande Living!

12-6-2015 Een artikel in de Nesselande Living editie 32 (juni 2015) over logopedie en de praktijk! Lees hier.

Cliënt-tevredenheidsonderzoek

15-5-2015 Om ons logopedisch handelen te verbeteren en de kwaliteit van onze hulpverlening aan u of uw zoon/dochter in kaart te brengen, hebben wij het onafhankelijk  onderzoeksbureau CTO-logo ingeschakeld voor de uitvoering van een cliënt-tevredenheidsonderzoek onder al onze cliënten. Na afronding van de behandeling wordt u per email uitgenodigd hieraan deel te nemen. Wij stellen u medewerking zeer op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank!

Nascholingen

06-05-2015  Margo Molendijk heeft de cursus Metaphon, behandeling van fonologische stoornissen (articulatieproblemen) bij kinderen onlangs afgerond. Later in het jaar volgt Margo de cursus OMFT (oromyofunctionele therapie). Annemarie Ruitenburg heeft de cursus Autisme of ‘gewone’ communicatieproblemen afgerond. Onlangs heeft zij ook de specialisatie ‘Preverbaal Logopedist’ behaald, na het afronden van de cursus Preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Workshop Spraak-taalontwikkeling op KDV Toverkunst en Kunstenmakers

18-03-2015  Onlangs heeft Annemarie Ruitenburg een workshop gegeven aan de pedagogisch medewerksters van Kinderopvang Bijdehand, locatie Toverkunst en Kunstenmakers. Onder andere de normale spraak- en taalontwikkeling kwam aan bod, maar ook achterstanden en afwijkingen op dit gebied. Ook is met elkaar gesproken over open mondgedrag, verkeerde zuiggewoonten, problemen met eten/drinken, stotteren, heesheid en taalproblemen bij meertaligheid.

Wanneer er twijfels zijn over een bepaald ontwikkelingsgebied, kunnen de pedagogisch medewerksters dit nu beter herkennen en zo nodig aangeven bij de ouders/verzorgers. Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden bij de logopedist. Deze kan beoordelen of er inderdaad sprake is van een achterstand en eventueel een (kortdurende) behandeling starten.

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en onder de 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.

Openingsborrel was een succes!

18-01-2015  Op vrijdag 16 januari jl. was de openingsborrel van Logopedie Nesselande. Lieve familie en vrienden, collega’s, verwijzers, intern begeleiders en cliënten, hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid!!

Per 1 januari 2015 heet de praktijk “Logopedie Nesselande”!

02-01-2015  De praktijk is opgericht in september 2008 door Guus Reuter. In april 2010 is Annemarie Ruitenburg gestart in de praktijk aan de Cypruslaan. Per 1 januari 2015 is de praktijk voortgezet door Annemarie, onder de naam Logopedie Nesselande.