Rowena Vink

Rowena Vink

Rowena is afgestudeerd in 2020. Ze heeft ervaring opgedaan in een allround logopediepraktijk waarbij ze voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd heeft behandeld. Deze kinderen kwamen van zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Hiermee heeft Rowena ervaring met het behandelen van kinderen met autisme en leerstoornissen. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in het ziekenhuis met jonge cliënten (o.a. prematuren en dysmaturen met slikproblemen) en volwassenen met o.a. neurologische aandoeningen en stemklachten. Tijdens haar opleiding heeft ze de Minor Meertaligheid gevolgd en kan ze cliënten begeleiden met een meertalige achtergrond. Ze vindt het leuk om een brede doelgroep aan cliënten te behandelen met verschillende logopedische problematiek.

Rowena heeft meerdere nascholingen gevolgd: 

  • OMFT: Oromoyofunctionele therapie. Zij begeleidt kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of afwijkende gebitsstand als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de spieren in en om de mond. Voor meer informatie kijk op: www.omft.info/wat-is-omft.
  • Communicatieve Taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar. Zij heeft zich meer verdiept in de verschillende mogelijkheden van behandeling van jonge kinderen met een achterblijvende taalontwikkeling.
  • Afasie. Ze is geregistreerd afasietherapeut.

Rowena staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.