Samenwerking

Annemarie-Tessa

Samenwerking

Wij vinden samenwerking heel belangrijk. Met ouders, de partner of met leerkrachten of andere zorgverleners. De hoofdlocatie van Logopedie Nesselande bevindt zich in De Kristal. Dit is een multifunctioneel centrum met onder andere een gezondheidscentrum (www.gcnesselande.nl), een (kinder)fysiotherapiepraktijk (www.fysionesse.nl), een polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis (www.ysl.nl), een behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (www.alleskits.nl),  een bibliotheek en een apotheek.
Doordat meerdere zorgverleners in één centrum gevestigd zijn, is onderlinge samenwerking beter te realiseren.

Logopedie Nesselande werkt samen met verschillende zorgverleners in de omgeving (uit de wijken Nesselande en Zevenkamp, maar ook uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Capelle aan den IJssel, etc),  zoals de huisarts, kinderarts, KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist, jeugdarts (CJG), jeugdverpleegkundige, orthopedagoog, psycholoog, (kinder)fysiotherapeut, (kinder)diëtist, oefentherapeut, maatschappelijk werkster, etc. Ook werken wij samen met scholen, (medisch) kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, onder andere door middel van structureel overleg. Op deze manier streven wij samen naar een zo optimaal mogelijk behandelresultaat!

Annemarie en Margo zijn lid van de NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten. Zie ook www.logopedie.nvlf.nl
Annemarie is lid van ZOLORO, een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. De leden van Zoloro ondersteunen elkaar bij de uitvoering en de profilering van het vak logopedie. Met Zoloro vergroten we onze ‘slagkracht’ om samen te werken met en aanspreekpunt te zijn voor organisaties binnen en buiten de zorg. Zie ook www.zoloro.nl

Overige samenwerkingspartners: www.cjg.nl, www.ijsselkliniek.nl, www.auris.nl, www.lucertis.nl