Annemarie

Brand Designer

Annemarie Ruitenburg-Voorberg

Annemarie is afgestudeerd in 2007. Ze heeft ervaring opgedaan in een revalidatiecentrum, schoollogopedie en sinds haar afstuderen is zij werkzaam in de eerstelijn. Hier werkt zij met (jonge) kinderen en volwassenen met verschillende problematiek, zoals taalontwikkelingsstoornissen, articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, stemproblemen, stotteren, auditieve (verwerkings)problemen, lees- en spellingsproblemen. Ook werkt zij met volwassenen met (beginnende) slikproblemen, dysartrie en afasie als gevolg van een neurologische aandoening. Zij heeft verschillende nascholingen gevolgd, onder andere ‘Communicatieve taaltherapie bij een taalniveau van 2-6 jaar’, ‘Stotteren op de basisschool’, ‘Metaphon’ articulatietherapie, ‘Psychogene stemtherapie’, ‘Stemtherapie bij kinderen’ en ‘Complete vocal technique’.

Annemarie is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen