Vicky Stubbe

Vicky Stubbe

Begin 2016 is Vicky afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Ze was werkzaam in vrijgevestigde praktijken en scholen in Rotterdam, Schoonhoven en Bergambacht. Hier deed ze veel ervaring op met de behandeling van stemklachten en globusklachten, maar ook met taal- en spraakproblematiek, slikproblematiek, afasie, verminderde auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten. Sinds augustus 2022 is Vicky werkzaam bij Logopedie Nesselande.

Ze heeft de afgelopen jaren nascholingen gevolgd op de volgende logopedische gebieden:

  • Afwijkende mondgewoonten, Oromyofunctionele Therapie
  • Hodson en Paden (articulatietherapie)
  • Manuele larynx facilitatie A en B
  • Afasie
  • Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen)

Vicky staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat inhoudt dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich regelmatig verder ontwikkelt middels nascholingen. Ze is lid van een kwaliteitskring.