Werkwijze

Op deze pagina leest u meer over onze werkwijze binnen Logopedie Nesselande.

Aanmelden

Logopedische behandeling vindt plaats op afspraak. U kunt zich aanmelden via de pagina Contact & aanmelden. Daar vindt u o.a. meer informatie over onze huidige wachtlijst.

Verwijzing

U heeft voor logopedische behandeling in onze praktijk een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Deze kunt u tijdens de eerste afspraak aan uw logopedist overhandigen. Ook vragen wij om bij de eerste afspraak uw zorgverzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Houdt u rekening met het eigen risico boven de leeftijd van 18 jaar. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Wanneer er geen contract is, komt u in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Controleer dit zelf bij uw zorgverzekeraar. Het standaard praktijktarief (reguliere logopedie) is van toepassing wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde cliënten. Bij het niet verschijnen op de afspraak zal uw verzekering dit in het geheel niet vergoeden. Indien u niet tenminste 24 uur van te voren uw afspraak afbelt, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. 

Duur en frequentie

Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten, waarvan 5 minuten administratietijd. Doorgaans vindt behandeling eenmaal per week plaats, afhankelijk van de problematiek. Het tijdstip van behandelen wordt in overleg met u vastgesteld.

Intakegesprek

Bij het intakegesprek worden uw persoonsgegevens, of die van uw zoon/dochter, verzameld en vragen gesteld over uw klacht. Op deze manier inventariseren wij welke zaken een rol spelen bij uw klacht en kunnen de juiste onderzoeken gekozen worden. Ook wordt u gevraagd toestemming te geven voor informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, of de leerkracht van uw zoon/dochter. Dit kan nodig zijn om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw gezondheidssituatie of op de prestaties van uw zoon/dochter op school. Ook wordt het belang van een actieve rol van u als cliënt of als ouders bij de behandeling besproken, om de doelen te kunnen behalen.

Onderzoek

Op basis van de klacht wordt vervolgens logopedisch onderzoek gedaan. Afhankelijk van de klacht, leeftijd en medewerking van uw zoon/dochter neemt dit één of meer zittingen in beslag.

Behandeling

Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en stelt de logopedist samen met u de behandeldoelen op. U heeft (samen met uw zoon/dochter) een actieve rol in het behalen van de gestelde doelen. Dat betekent dat de oefeningen vooral ook thuis geoefend moeten worden. De ouder is in principe wekelijks bij de logopedie aanwezig, maar minimaal 50% van de sessies. Samen werken we aan het beste resultaat!

Evaluatie

Evaluatie vindt in iedere behandelsessie mondeling plaats en de doelen worden zonodig bijgesteld. Na iedere drie maanden worden de doelen geëvalueerd en afhankelijk van de klacht heronderzoek uitgevoerd. Indien nodig worden nieuwe doelen opgesteld.

Privacy

Zorginformatie bevat vaak privacygevoelige gegevens. Binnen Logopedie Nesselande gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij volgen hierbij het privacyreglement van de NVLF, onze beroepsvereniging. Overleg met andere zorgverleners of scholen vindt enkel na uw toestemming plaats.

Klachten

In het geval van klachten over de logopedische behandeling, bespreek dit met uw behandelend logopedist. Meer informatie vindt u hier